POLYUREA DEVELOPMENT ASSOCIATION EUROPE

Conditions d'usage

Op het gebruik van de website van de FlexGuard bvba zijn de onderstaande gebruiksvoor- waarden van toepassing. Door zich toegang te verschaffen tot en het gebruik te maken van de website van FlexGuard stemt de gebruiker in met de toepasselijkheid van deze onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Disclaimer

Deze website dient slechts voor algemene informatieve doeleinden en de verstrekte informatie is niet bedoeld als advies in concrete gevallen. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. FlexGuard aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of schade tengevolge van het niet beschikbaar zijn van de website.

De website van FlexGuard bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door FlexGuard worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van FlexGuard. FlexGuard geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van deze websites.

FlexGuard garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Droits de propriété

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay out en vormgeving van deze website rusten bij FlexGuard en/of haar licentiegevers. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van, of delen van de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FlexGuard niet toegestaan.

Het aanbrengen van een hyperlink naar deze website, of pagina ervan, is toegestaan na schriftelijke toestemming van FlexGuard. FlexGuard zal geen toestemming verlenen voor het aanbrengen van een hyperlink indien de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van FlexGuard slecht verdraagt met de naam en reputatie van FlexGuard, haar diensten, producten of de inhoud van deze website.