POLYUREA DEVELOPMENT ASSOCIATION EUROPE

Chemicali├źnresistenties

De volgende ingekorte tabel herneemt bij wijze van voorbeeld de visuele vaststellingen van een ElastoGuard® monster, zwart gepigmenteerd, aangebracht op een vooraf gezandstraalde stalen drager en ondergedompeld op 50% van zijn oppervlak gedurende 1 jaar (tenzij anders vermeld).
Chemische resistentie volgens ASTM D3912.

Chemicaliën
Methanol
Stookolie
Diesel
Tolueen
5% MTBE/Stookolie
Motorolie
Hydraulische vloeistoffen
2-methylbutaan
Water, omgevingstemperatuur
Water, 82°C gedurende 14 dagen
10% NaCl/Water, 50°C, 14 dagen
Zwavelzuur 10%
Zwavelzuur 3% , 50°C, 14 dagen
Hydrochloorzuur 10%
Fosforzuur 10%
Ammoniumhydroxide 20%
Natriumhydroxide 20%
Natriumhydroxide 50%
Natriumhydroxide 1%, 50°C, 14d.
Kaliumhydroxide 10%
Kaliumhydroxide 20%
Azijnzuur 10%

na 12 maanden blootstelling
Lichte zwelling, <48 uur
Aspectswijziging, hardheid ongewijzigd
Geen zichtbare schade
Lichte zwelling, <24 hours
Aspectswijziging
Aspectswijziging, hardheid ongewijzigd
Aspectswijziging, hardheid ongewijzigd
Geen zichtbare schade
Geen zichtbare schade
Geen zichtbare schade
Geen zichtbare schade
Geen zichtbare schade
Geen zichtbare schade
Geen zichtbare schade
Geen zichtbare schade
Geen zichtbare schade
Geen zichtbare schade
Kleurverandering,hardheid ongewijzigd
Kleurverandering,hardheid ongewijzigd
Geen zichtbare schade
Kleurverandering,hardheid ongewijzigd
Geen zichtbare schade