POLYUREA DEVELOPMENT ASSOCIATION EUROPE

Eigenschappen

De belangrijkste voordelen van ElastoGuard®
- zeer snelle gelvorming en uitharding.
- zeer sterk, taai-elastisch en slagvast.
- kan op verticale wanden gespoten worden zonder druipen of uitzakken.
- is begaanbaar/manipuleerbaar binnen de 30 seconden.
- de uithardingsreactie ondervindt geen hinder van vocht.
- ElastoGuard® kan bij zeer lage temperaturen toegepast worden (< 0°C ).
- ElastoGuard® = 100% solids = een solventvrij systeem.
- ElastoGuard® laat zich aanbrengen op reeds bestaande bekledingen.
- het systeem beschikt over uitstekende fysische eigenschappen.
- hoge thermische statbiliteit (tot 175°C).
- bestand tegen hoge en snelle temperatuurswisselingen.
- scheuroverbruggend.
- het ElastoGuard® systeem bevat geen verbindingsnaden.
- toepassing door applicators door ons gevormd en erkend..
- zeer hoge rentabiliteit.

Eigenschap
- Geltijd
- Stofvrij
- Ingebruikname
- Shore A
- Shore D
- Rekweerstand
- Rek bij breuk
- Scheurweerstand
- Abrasie
- Impactweerstand
- Dampdoorlaatbaarheid

Resultaat
1 – 20
3 – 120
1
60 – 100
25 – 75
10 – 30
20 – 800
50 – 125
30 – 150
50 - 100
< 0,10

Eenheid
seconden
seconden
uren
-
-
N/mm²
%
N/mm
mg
kJ/m²
Perm value

Specificatie
manueel
manueel
manueel
DIN 53 505
DIN 53 505
DIN 53 504
DIN 53 504
DIN 53 515
ASTM D4060-90
ISO 180( -20°C)
ASTM E 96-80